Biến áp 1 pha 380V/220V 440VA

770.000(Giá đã bao gồm 10% VAT)

Biến áp 1 pha 380V/220V 500VA, chuyển điện 1 pha từ 380V ra 220V, biến áp tự ngẫu, cách ly Fushin