Biến áp 1 pha 220v ra 3 pha 380v 10HP Fushin

Liên hệ(Giá đã bao gồm 10% VAT)

Máy biến áp 1 pha 220v ra 3 pha 380v sóng chuẩn Sin như điện lưới 3 pha. Máy có điện vào 1 pha 220v chuyển đổi thành 3 pha 380v, công suất thiết kế 10HP