Biến Áp 3 Pha Fushin

Biến áp 3 pha, Biến áp từ 380V ra 220V.

Sắp xếp bởi:


Biến áp 3 pha tự ngẫu 200KVA Dây Đồng Fushin

95.000.000 đ 87.000.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 150KVA Dây Đồng Fushin

75.000.000 đ 65.000.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 80KVA Dây Đồng Fushin

48.000.000 đ 38.000.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 60KVA Dây Đồng Fushin

25.000.000 đ 22.000.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 25KVA Dây Đồng Fushin

16.000.000 đ 13.800.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 20KVA Dây Đồng Fushin

13.000.000 đ 11.900.000đ

Biến Áp 3 pha 100KVA Fushin

60.000.000 đ 43.000.000đ

Biến Áp 3 pha 75KVA Fushin

40.000.000 đ 37.000.000đ

Biến áp 3 pha 50KVA Fushin

30.000.000 đ 23.000.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 15KVA Fushin

11.000.000 đ 9.500.000đ

Biến áp 3 pha 10KVA Fushin

4.000.000 đ 3.600.000đ

Biến Áp 3 pha 6KVA Fushin

3.000.000 đ 2.500.000đ

Biến Áp 3 Pha 30KVA Fushin

8.000.000 đ 7.700.000đ

Tất cả có 14 kết quả.

0902 562 589