Biến Áp 3 Pha Fushin

Biến áp 3 pha, Biến áp từ 380V ra 220V.

Sắp xếp bởi:


Biến áp 3 pha 250KVA
Biến áp 3 pha 250KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 200KVA Fushin
Biến áp 3 pha 200KVA Fushin

55.000.000đ 36.000.000đ

Biến áp 3 pha 150KVA Fushin
Biến áp 3 pha 150KVA Fushin

34.000.000đ 22.500.000đ

Biến áp 3 pha 80KVA Fushin
Biến áp 3 pha 80KVA Fushin

19.200.000đ 12.500.000đ

Biến áp 3 pha 60KVA Fushin
Biến áp 3 pha 60KVA Fushin

14.000.000đ 9.600.000đ

Biến áp 3 pha 25KVA Fushin
Biến áp 3 pha 25KVA Fushin

6.200.000đ 5.000.000đ

Biến áp 3 pha 20KVA Fushin
Biến áp 3 pha 20KVA Fushin

5.400.000đ 4.500.000đ

Biến Áp 3 pha 100KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 100KVA Fushin

24.000.000đ 16.000.000đ

Biến Áp 3 pha 75KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 75KVA Fushin

16.800.000đ 13.500.000đ

Biến Áp 3 pha 50KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 50KVA Fushin

12.000.000đ 8.500.000đ

Biến Áp 3 pha 15KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 15KVA Fushin

4.200.000đ 3.200.000đ

Biến áp 3 pha 10KVA Fushin
Biến áp 3 pha 10KVA Fushin

2.500.000đ

Biến Áp 3 pha 6KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 6KVA Fushin

2.400.000đ 1.800.000đ

Biến Áp 3 Pha 30KVA Fushin
Biến Áp 3 Pha 30KVA Fushin

7.400.000đ 5.500.000đ

Tất cả có 14 kết quả.

0902 562 589