Biến Áp 3 Pha Fushin

Biến áp 3 pha, Biến áp từ 380V ra 220V.

Sắp xếp bởi:


Biến áp 3 pha tự ngẫu 200KVA Dây Đồng Fushin

78.000.000 đ 73.400.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 150KVA Dây Đồng Fushin

56.000.000 đ 55.800.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 80KVA Dây Đồng Fushin

18.000.000 đ 14.700.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 60KVA Dây Đồng Fushin

25.000.000 đ 22.000.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 25KVA Dây Đồng Fushin

14.000.000 đ 11.000.000đ

Biến áp 3 pha tự ngẫu 20KVA Dây Đồng Fushin

15.000.000 đ 10.300.000đ

Biến Áp 3 pha 100KVA Fushin

24.000.000 đ 16.000.000đ

Biến Áp 3 pha 75KVA Fushin

16.800.000 đ 13.500.000đ

Biến Áp 3 pha 50KVA Fushin

12.000.000 đ 8.500.000đ

Biến Áp 3 pha 15KVA Fushin

4.200.000 đ 3.200.000đ

Biến áp 3 pha 10KVA Fushin

2.500.000 đ

Biến Áp 3 pha 6KVA Fushin

2.400.000 đ 1.800.000đ

Biến Áp 3 Pha 30KVA Fushin

7.400.000 đ 5.500.000đ

Tất cả có 14 kết quả.

0902 562 589