Biến áp cách ly 3 Pha

Biến áp cách ly 3 pha có điện áp vào 380V điện áp 220V và 200V 3 pha.

Sắp xếp bởi:


Biến áp cách ly 200KVA 380V/220
Biến áp cách ly 200KVA 380V/220

82.500.000đ 46.000.000đ

Biến áp cách ly 150kva 380V/220
Biến áp cách ly 150kva 380V/220

51.000.000đ 35.000.000đ

Biến áp cách ly 100kva 380V/220
Biến áp cách ly 100kva 380V/220

36.000.000đ 25.000.000đ

Biến áp cách ly 80KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 80KVA 380V/220V

28.800.000đ 20.000.000đ

Biến áp cách ly 70KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 70KVA 380V/220V

18.000.000đ

Biến áp cách ly 60KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 60KVA 380V/220V

21.000.000đ 16.000.000đ

Biến áp cách ly 50KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 50KVA 380V/220V

18.000.000đ 12.000.000đ

Biến áp cách ly 40KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 40KVA 380V/220V

13.800.000đ 9.000.000đ

Biến áp cách ly 30KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 30KVA 380V/220V

11.100.000đ 8.800.000đ

Biến áp cách ly 25KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 25KVA 380V/220V

9.300.000đ 7.400.000đ

Biến áp cách ly 20KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 20KVA 380V/220V

8.100.000đ 6.500.000đ

Biến áp cách ly 15KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 15KVA 380V/220V

6.200.000đ 5.000.000đ

Biến áp cách ly 10KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 10KVA 380V/220V

5.100.000đ 4.000.000đ

Biến áp cách ly 3 pha 6KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 3 pha 6KVA 380V/220V

3.600.000đ 2.800.000đ

Tất cả có 14 kết quả.

0902 562 589