Biến áp 3P trần (ko có vỏ thùng)

Biến áp trần ( không có vỏ thùng).

Sắp xếp bởi:


Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380v/220v 40KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 40KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380v/220v 20KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 20KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380v/220v 8KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 8KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380V/220V 3KVA
Biến áp 3 pha 380V/220V 3KVA

2.100.000đ

Biến áp 3 pha 380V/220V 10KVA
Biến áp 3 pha 380V/220V 10KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380V/220 15KVA
Biến áp 3 pha 380V/220 15KVA

3.400.000đ 2.500.000đ

Biến áp 3 pha 380V/220V trần 6KVA
Biến áp 3 pha 380V/220V trần 6KVA

1.500.000đ

Biến áp 3 pha  380V/220 2KVA
Biến áp 3 pha 380V/220 2KVA

1.800.000đ

Biến áp 3 pha 380V/220V trần 1.5KVA
Biến áp 3 pha 380V/220V trần 1.5KVA

1.500.000đ

Tất cả có 11 kết quả.

0902 562 589