Biến áp 3 Pha (Thùng)

Biến áp cách ly 3 pha có điện áp vào 380V điện áp 110V và 220V 3 pha.

Sắp xếp bởi:


Biến áp cách ly 200KVA 380V/220 Dây đồng Fushin

200.000.000 đ 147.000.000đ

Biến áp cách ly 150KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

140.000.000 đ 112.000.000đ

Biến áp cách ly 100KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

75.400.000 đ 70.400.000đ

Biến áp cách ly 80KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

70.000.000 đ 66.100.000đ

Biến áp cách ly 70KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

58.000.000 đ 56.000.000đ

Biến áp cách ly 60KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

47.000.000 đ 44.000.000đ

Biến áp cách ly 50KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

38.000.000 đ 35.200.000đ

Biến áp cách ly 40KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

30.000.000 đ 29.400.000đ

Biến áp cách ly 30KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

27.000.000 đ 25.000.000đ

Biến áp cách ly 25KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

25.000.000 đ 22.000.000đ

Biến áp cách ly 20KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

23.000.000 đ 20.600.000đ

Biến áp cách ly 15KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

18.000.000 đ 16.200.000đ

Biến áp cách ly 10KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

13.000.000 đ 11.800.000đ

Biến áp cách ly 3 pha 6KVA 380V/220V Fushin

10.000.000 đ 8.000.000đ

Tất cả có 14 kết quả.

0902 562 589