Biến áp 3 Pha (Thùng)

Biến áp cách ly 3 pha có điện áp vào 380V điện áp 110V và 220V 3 pha.

Sắp xếp bởi:


Biến áp cách ly 200KVA 380V/220 Dây đồng Fushin

200.000.000 đ 147.000.000đ

Biến áp cách ly 150KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

150.000.000 đ 130.000.000đ

Biến áp cách ly 100KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

97.000.000 đ 86.000.000đ

Biến áp cách ly 80KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

850.000.000 đ 76.000.000đ

Biến áp cách ly 70KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

79.000.000 đ 75.000.000đ

Biến áp 3 pha cách ly 60KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

65.000.000 đ 60.000.000đ

Biến áp cách ly 50KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

58.000.000 đ 46.000.000đ

Biến áp cách ly 40KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

39.000.000 đ 36.000.000đ

Biến áp cách ly 30KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

35.000.000 đ 32.000.000đ

Biến áp cách ly 25KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

30.000.000 đ 27.600.000đ

Biến áp cách ly 20KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

26.000.000 đ 23.800.000đ

Biến áp cách ly 15KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

21.000.000 đ 19.000.000đ

Biến áp cách ly 10KVA 380V/220 Dây đồng-Fushin

16.000.000 đ 14.400.000đ

Biến áp cách ly 3 pha 6KVA 380V/220V Fushin

15.000.000 đ 11.000.000đ

Tất cả có 14 kết quả.

0902 562 589