Biến áp 1P trần (ko có vỏ thùng)

Sắp xếp bởi:


Biến áp 1 pha 380V/220V 1KVA
Biến áp 1 pha 380V/220V 1KVA

1.500.000đ

Biến áp 1 pha 380V/220V 440VA
Biến áp 1 pha 380V/220V 440VA

770.000đ

Biến áp 1 pha 380V/220V 220VA
Biến áp 1 pha 380V/220V 220VA

550.000đ

Tất cả có 3 kết quả.

0902 562 589