Biến áp 1 pha ra 3 pha

Biến áp có nguồn điện áp 1 pha 220V ra 3 pha 220V và 3 pha 380V

Sắp xếp bởi:


1 pha 220v ra 3 pha 380v 15HP
1 pha 220v ra 3 pha 380v 15HP

Giá: Liên hệ

1 pha 220v ra 3 pha 220v 15HP
1 pha 220v ra 3 pha 220v 15HP

15.000.000đ

1 pha 220v ra 3 pha 380v 10HP
1 pha 220v ra 3 pha 380v 10HP

Giá: Liên hệ

1 pha 220v ra 3 pha 220v 10HP
1 pha 220v ra 3 pha 220v 10HP

Giá: Liên hệ

1 pha 220v ra 3 pha 380v 7.5HP
1 pha 220v ra 3 pha 380v 7.5HP

Giá: Liên hệ

1 pha 220v ra 3 pha 220v 7.5HP
1 pha 220v ra 3 pha 220v 7.5HP

Giá: Liên hệ

1 pha 220v ra 3 pha 380v 5HP
1 pha 220v ra 3 pha 380v 5HP

8.500.000đ

1 pha 220v ra 3 pha 220v 5HP
1 pha 220v ra 3 pha 220v 5HP

Giá: Liên hệ

1 pha 220V ra 3 pha 380V 3 Hp
1 pha 220V ra 3 pha 380V 3 Hp

Giá: Liên hệ

1 pha 220v ra 3 pha 220v 3HP
1 pha 220v ra 3 pha 220v 3HP

Giá: Liên hệ

1 pha 220V ra 3 pha 380V 1Hp
1 pha 220V ra 3 pha 380V 1Hp

4.500.000đ

1 pha 220v ra 3 pha 220v 1HP
1 pha 220v ra 3 pha 220v 1HP

4.000.000đ

Tất cả có 12 kết quả.

0902 562 589