Biến Áp 1 Pha 220V/110V

Biến áp 1 pha từ 220V ra 100V-110V Fushin

Sắp xếp bởi:


Biến áp 5KVA 220V/110V
Biến áp 5KVA 220V/110V

1.200.000đ

Biến áp  220V/110V 3KVA
Biến áp 220V/110V 3KVA

900.000đ

Biến áp 2KVA 220V/110V
Biến áp 2KVA 220V/110V

700.000đ

Biến áp 1,5KVA 220V/110V
Biến áp 1,5KVA 220V/110V

Biến áp 1KVA 220V/110V
Biến áp 1KVA 220V/110V

Biến áp 550VA 220V/110V
Biến áp 550VA 220V/110V

Biến áp 350VA 220V/110V
Biến áp 350VA 220V/110V

500.000đ

Tất cả có 7 kết quả.

0902 562 589