Tin mới
Máy biến áp 3 pha 380V/460V
Máy biến áp 3 pha 380V/460V

Máy biến áp 3 pha chuyển điện từ 3 pha 380V sang 3 pha 460V- 480V, Sử dụng cho máy móc từ châu Âu có nguồn điện của Mỹ, Anh...

Máy biến áp cách ly - Máy biến áp cách ly 380V/220V
Máy biến áp cách ly - Máy biến áp cách ly 380V/220V

Biến áp cách ly là gì? Nguyên lý hoạt động của máy biến áp cách ly như thế nào, Khi nào nên sử dụng biến áp cách ly...

Biến áp 3 pha 380V/220V 3KVA
Biến áp 3 pha 380V/220V 3KVA

2.100.000 đ

Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 30KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380v/220v 40KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 40KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380v/220v 20KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 20KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380V/220 15KVA
Biến áp 3 pha 380V/220 15KVA

3.400.000 đ 2.500.000 đ

Biến áp 3 pha 380v/220v 8KVA
Biến áp 3 pha 380v/220v 8KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 380V/220V 10KVA
Biến áp 3 pha 380V/220V 10KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha  380V/220 2KVA
Biến áp 3 pha 380V/220 2KVA

1.800.000 đ

Biến áp 1 pha 380V/220V 1KVA
Biến áp 1 pha 380V/220V 1KVA

1.500.000 đ

Biến áp 1 pha 380V/220V 440VA
Biến áp 1 pha 380V/220V 440VA

770.000 đ

Ổn áp Fushin
Ổn áp 20KVA Fushin dải 90V
Ổn áp 20KVA Fushin dải 90V

11.000.000 đ 8.500.000 đ

Ổn Áp 3KVA Fushin dải  90V
Ổn Áp 3KVA Fushin dải 90V

2.400.000 đ 1.800.000 đ

Ổn áp 10KVA Fushin dải 90V
Ổn áp 10KVA Fushin dải 90V

5.400.000 đ 4.500.000 đ

Ổn áp treo tường 10KVA
Ổn áp treo tường 10KVA

5.400.000 đ 4.500.000 đ

Ổn áp 7.5KVA Fushin dải 90V
Ổn áp 7.5KVA Fushin dải 90V

4.600.000 đ 3.600.000 đ

Ổn ÁP 15KVA Fushin Dải 90V
Ổn ÁP 15KVA Fushin Dải 90V

7.200.000 đ 6.500.000 đ

Ổn áp 15KVA Fushin dải 50V
Ổn áp 15KVA Fushin dải 50V

9.000.000 đ 7.500.000 đ

Ổn áp 7,5KVA Fushin dải 50V
Ổn áp 7,5KVA Fushin dải 50V

5.400.000 đ 4.500.000 đ

Ổn áp 30KVA Fushin dải 90V
Ổn áp 30KVA Fushin dải 90V

17.000.000 đ 11.500.000 đ

Ổn áp 5KVA Fushin dải 50V
Ổn áp 5KVA Fushin dải 50V

4.000.000 đ 3.000.000 đ

Ổn Áp 3KVA Fushin dải  50V
Ổn Áp 3KVA Fushin dải 50V

3.000.000 đ 2.200.000 đ

Ổn áp 5KVA Fushin dải 90V
Ổn áp 5KVA Fushin dải 90V

3.200.000 đ 2.500.000 đ

Biến Áp 3 pha 100KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 100KVA Fushin

24.000.000 đ 16.000.000 đ

Biến Áp 3 pha 6KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 6KVA Fushin

2.400.000 đ 1.800.000 đ

Biến áp 3 pha 20KVA Fushin
Biến áp 3 pha 20KVA Fushin

5.400.000 đ 4.500.000 đ

Biến Áp 3 pha 15KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 15KVA Fushin

4.200.000 đ 3.200.000 đ

Biến Áp 3 pha 75KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 75KVA Fushin

16.800.000 đ 13.500.000 đ

Biến Áp 3 pha 50KVA Fushin
Biến Áp 3 pha 50KVA Fushin

12.000.000 đ 8.500.000 đ

Biến áp 3 pha 250KVA
Biến áp 3 pha 250KVA

Giá: Liên hệ

Biến áp 3 pha 200KVA Fushin
Biến áp 3 pha 200KVA Fushin

55.000.000 đ 36.000.000 đ

Biến áp 3 pha 60KVA Fushin
Biến áp 3 pha 60KVA Fushin

14.000.000 đ 9.600.000 đ

Biến áp 3 pha 150KVA Fushin
Biến áp 3 pha 150KVA Fushin

34.000.000 đ 22.500.000 đ

Biến Áp 3 Pha 30KVA Fushin
Biến Áp 3 Pha 30KVA Fushin

7.400.000 đ 5.500.000 đ

Biến áp 3 pha 80KVA Fushin
Biến áp 3 pha 80KVA Fushin

19.200.000 đ 12.500.000 đ

Ổn áp 3 pha 50KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 50KVA Fushin

22.000.000 đ

Ổn áp 3 pha 10KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 10KVA Fushin

9.000.000 đ 6.400.000 đ

Ổn áp 3 pha 100KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 100KVA Fushin

Giá: Liên hệ

Ổn áp 3 pha 60KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 60KVA Fushin

38.000.000 đ 25.000.000 đ

Ổn áp 3 pha 30KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 30KVA Fushin

19.000.000 đ 13.500.000 đ

Ổn áp 3 pha 20KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 20KVA Fushin

15.000.000 đ 10.500.000 đ

Ổn áp 3 pha 25KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 25KVA Fushin

17.000.000 đ 11.500.000 đ

Ổn áp 3 pha 15KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 15KVA Fushin

11.000.000 đ 8.500.000 đ

Ổn áp 3 pha 75KVA Fushin
Ổn áp 3 pha 75KVA Fushin

47.000.000 đ 32.000.000 đ

Biến áp cách ly 50KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 50KVA 380V/220V

18.000.000 đ 12.000.000 đ

Biến áp cách ly 25KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 25KVA 380V/220V

9.300.000 đ 7.400.000 đ

Biến áp cách ly 30KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 30KVA 380V/220V

11.100.000 đ 8.800.000 đ

Biến áp cách ly 20KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 20KVA 380V/220V

8.100.000 đ 6.500.000 đ

Biến áp cách ly 40KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 40KVA 380V/220V

13.800.000 đ 9.000.000 đ

Biến áp cách ly 60KVA 380V/220V
Biến áp cách ly 60KVA 380V/220V

21.000.000 đ 16.000.000 đ

Biến áp cách ly 100kva 380V/220
Biến áp cách ly 100kva 380V/220

36.000.000 đ 25.000.000 đ

Biến áp cách ly 200KVA 380V/220
Biến áp cách ly 200KVA 380V/220

82.500.000 đ 46.000.000 đ

0902 562 589